• Slik vil den ekstra etasjen framstå hvis Skagenfonndene får tillatelse til å bygge på mot Kirkegata. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

Skagenfondene får bygge en ekstra etasje

Men riksantikvaren har varslet innsigelse mot vedtaket.