• I desse boksane kan du setja deg ned og berre lytta. Roy Ellingsen Ueland er sommarvert i Garborgsenteret. Han har møtt mange nøgde gjester i sommar. Og utstillingsleiar Gunhild Hammeraas set pris på alle tilbakemeldingane frå publikum. Reidun Gudmestad

500 vitja Garborg

Folk har vore begeistra etter sitt første besøk i Garborgsenteret på Bryne. Første månaden kom 512 besøkjande.