Lund vurderer avfalls-anmeldelse

Lund kommune vurderer å anmelde innbyggere i kommunen som har kastet søppel i en container for hytteavfall.