• Ragnvald Nilsen, Høyre, ønsker å prøve ut anonym retting på større prøver i ungdomsskolen.

Anonym retting? Ja, takk.

— Sandnes bør utfordre en ungdomsskole til å teste ut anonym retting av prøver, mener Ragnvald Nilsen (H). Det er ikke Ap og Frp enig i.