Anonym retting? Ja, takk.

— Sandnes bør utfordre en ungdomsskole til å teste ut anonym retting av prøver, mener Ragnvald Nilsen (H). Det er ikke Ap og Frp enig i.

Ragnvald Nilsen, Høyre, ønsker å prøve ut anonym retting på større prøver i ungdomsskolen.
 • Marit Hæreid
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

I juni ba Høyre, KrF og Frp rådmannen utrede en sak om å innføre anonym retting på større prøver i ungdomsskolen. Mandag kveld skal politikerne i utvalg for kultur og oppvekst diskutere dette, og da kommer Frp til å stemme for rådmannens forslag om ikke å innføre et system med anonym retting av prøver.

Ja — i prinsippet

— Vi er i prinsippet for anonym retting, spesielt i videregående skole. Men nå har Sandnes så mange prosjekter på gang som skal bedre Sandnes-skolen, og det er viktig at vi får gjennomført disse først, mener Kristoffer Birkedal, Frp. Han tenker da spesielt på styrket tilbakemelding i 5. klasse og innføring av kinesisk som valgfag i ungdomsskolen.

Kristoffer Birkedal, Frp, er i prinsippet for anonym retting, men ikke akkurat nå.

— Jeg utelukker ikke at Frp kan komme til å ta opp igjen anonym retting av prøver senere, legger Birkedal til.

Anbefaler ikke anonymitet

Rådmannen anbefaler ikke å innføre et system med anonym retting av prøver, og viser til at det finnes en rekke formelle bestemmelser om elevvurdering og flere av disse skal sikre at vurderingen av eleven blir rettferdig.

 • Underveisvurdering. Gir uttrykk for kompetansen til eleven der og da. Gis muntlig eller skriftlig. Skal fremme læring.
 • Halvårsvurdering. Vurdering både med og uten karakter, og det skal være direkte samsvar mellom disse.
 • Egenvurdering. Eleven trenes i å forstå hva som kreves. Dialog mellom læreren og eleven og de foresatte, og er en del av underveisvurderinga.
 • Sluttvurdering. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
 • Standpunktkarakterer. Endelig karakter på vitnemålet. Skal vise elevens samla kompetanse i faget.
 • Klageadgang. Det kan klages på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Sandnes har en kvalitetsplan for Sandnes-skolen, der vurdering for læring og elevvurdering er sentralt.

Vil ha mer retterdig vurdering

Rådmannen deler politikernes ønske om å få til en mer rettferdig vurderingspraksis i skolen, og foreslår derfor at det i Kvalitetsmelding for Sandnes-skolen må fokuseres ytterligere på skolens arbeid med elevvurdering, og at dette skal være et sentralt tema imellom kommunaldirektøren og skolene.

Svarer ikke på spørsmålet

Høyre er klare i sin sak: De vil prøve ut anonym retting.

— Innstillingen fra rådmannen svarer ikke på det vi spør om. Vi ba ikke om noen utredning om hvilke vurderingsforskrifter vi har. Vi ønsker å belyse det faktum at vurderinga uansett er en grad av subjektivitet – og at lærere retter ulikt og at det er urettferdig, sier Ragnvald Nilsen.

Pilotprosjekt i Sandnes

— Vi kan tenke oss et pilotprosjekt i Sandnes-skolen, med anonym retting av større prøver. Hvis en ungdomsskole tester dette skikkelig, vil vi kunne dra erfaring ut av det. Vi får sjekket om det er en myte eller hold i at like besvarelser får ulike karakterer, mener Nilsen.

Vil være ledende

— Vi har en politisk intensjon med Sandnes-skolen som begrep – og hvis Sandnes vil være ledende der, må vi kunne gå i bresjen og være litt innovative. Skal vi leve opp til visjonen «I sentrum for framtiden» er dette minimum av det vi kan gjøre, mener Nilsen.

Annelin Tangen er leder for kultur og oppvekst, og hun sier Ap støtter rådmannens forslag om ikke å innføre et system med anonym retting av prøver.

Publisert:
 1. Sandnes

Mest lest akkurat nå

 1. Viking tar med ung storscorer til Spania

 2. Denne gjengen skal bli yrkessjåfører, men det kan oppstå problemer for andre som vil følge samme spor

 3. Kommunen snur – Ellen Marie (102) får plass på sykehjem likevel: – Nå kan jeg slappe helt av

 4. - Den mest kunn­skaps­rike vi kjente

 5. Barn an­befales ikke len­ger å droppe fritids­aktivi­teter selv om de er nær­kont­akter

 6. Eldre mann er kommet til rette