Grovt tyveri i blomsterbutikk

Fikk med seg kontanter fra pengeskap og totalødela lokalet.