• Flertallet i fylkestinget har stemt for at bompengeordningen på Nord-Jæren ikke skal forlenges etter 2015.

Frp-jubel for bompenge-nei i fylkestinget

Det ble ikke flertall i fylkestinget for at bompengeordningen på Nord-Jæren skal forlenges etter 2015. — En drømmestart før stortingsvalget, sier Frp.