• De hogger alle ved for første gang: Silje Thu (t.v), Mari Horpestad, Mathilde Gabrielsen, Amalie Thu, Ingrid Steine og VIlja Orre Sjo. Geir Sveen

Skoler skal igjen sendes til skogs

"Dokk kan ikkje plante skog med nevane i lommen." Lyder den kraftige beskjeden mellom trærne i Njåskogen.