• Fra 2014-sesongen skal Miljøgartneriet i Hå, bildet, få vanningsbehovet dekket fra vann som er skilt fra melk i nabobedriften Tine Meieriet Jæren, Norges største meieri. Marie von Krogh

Nå skal Dagros vanne tomatene

På toppen av spillvarme og CO2 skal Norges største meieri nå også dekke vanningsbehovet til landets største veksthus. — Unikt i verden, sier Tine.