• MF «Hjelmeland» frakter i gjennomsnitt 800 personbilenheter (PBE) per dag. PBE er måleenheten for hvor mange personbiler en ferje har kapasitet til å transportere. Hvis sambandet får halvtimes frekvens vil trafikken øke med 20 prosent, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Tor Inge Jøssang

Trenger denne fjorden to ferjer?

«Ja», mener Ryfylkerådet, som støtter Hjelmelands krav om to ferjer på Jøsenfjorden.