• Verken varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) (t.v.) eller ordfører Stanley Wirak (Ap) og alle andre tilhørere i salen på Fredheim Arena, opplevde store overraskelser under gårsdagens presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan. Jarle Aasland

Ingen store overraskelser på Fredheim

Mange smilte bredt i Fredheim arena etter at rådmannen hadde presentert økonomiplanen. Men ikke alle var like optimistiske. Vedlikeholdsetterslep på én milliard kroner bekymrer, det samme gjør kutt i driftsbudsjettene.