– Hvorfor legge ned de beste? spør foreldre i nedleggingstrua barnehager

Hvorfor legge ned barnehagene som er mest populære? Hvorfor legge ned tre i samme skolekrets? Det var spørsmål som gikk igjen da Ulsberget, Djupamyra og Soria Moria fikk besøk av oppvekststyrets nestleder.

Matteo (3) syntes det var stas at mor Merete Langset kom på besøk midt på formiddagen. Godt han ikke viste at grunnen var at rådmannen vil legge ned barnehagen. Så spørs det hva Rune Askeland (V) og de andre politikerne i oppvekststyret vedtar neste uke. I midten pedagogisk leder Kristine Norås.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Rådmannen har forslått å legge ned disse tre barnehagebyggene på Hinna. Tilsammen 138 barn går her. Oppvekststyret behandler saken onsdag 1. november.

Rune Askeland (V), oppvekststyrets nestleder, besøkte tirsdag disse tre for å få synspunkter fra foreldre og ansatte. Anne Kristin Vik Bruns (KrF) var med på Ulsberget og Soria Moria.

Foreldrenes argumenter

Her er de viktigste argumentene fra FAU-ledelsen i alle de tre barnehagene:

1. Gode resultater: Djupamyra skåret best i foreldreundersøkelsen av alle barnehagene i området og er attpåtil den 8. beste av 72 kommunale barnehager i hele byen. Ulsberget kommer på andre plass av barnehagene i bydelen i samme undersøkelse. Også Soria Moria kommer bedre ut enn barnehager som ikke er foreslått nedlagt. På bunn i undersøkelsen for Hinna bydel ligger de to store barnehagene Jåttå og Gautsete.

2. Trygt og godt: Viktige grunner til at foreldrene er så fornøyde er at barnehagene har dyktige ansatte, mange har vært lenge i barnehagen og det er få utskiftinger. Videre at byggene ikke er større enn at alle barna og alle de voksne kjenner hverandre. Dessuten: Barn er forskjellige og har forskjellig bagasje, ikke alle trives i store barnehager.

3. Påkjenning: Det blir en påkjenning for barna å bli revet opp fra et godt og trygt miljø og bli spredt på andre barnehager. Det er særlig vanskelig for barn med «tyngst bagasje» eller barn som opplever andre endringer i livet.

Det burde vært barnas beste som talte mest. Det virker som om rådmannen er mer opptatt av om selve bygningene.

– Det burde vært barnas beste som talte mest. Det virker som om rådmannen er mer opptatt av om selve bygningene. Men ungene bryr seg ikke om bygget er fra 1983 eller 2003, det som teller for dem er tilknytningen til dem som jobber her, understreket Merete Langset, FAU-leder i Djupamyra.

Barnas beste bør være det viktigste hensynet. Derfor er det vanskelig å forstå at rådmannen vil legge ned de beste barnehagene i bydelen, og alle tre i samme skolekrets, sier FAU-leder Merete Langset i Djupamyra barnehage. I midten styrer Rita Maribu. Til høyre Rune Askeland (V), nestleder i oppvekststyret.

4. Faglig «robuste»: Barnehagesjefen og rådmannen sitt hovedargument for å legge ned disse tre, er størrelsen. De mener alle barnehager bør være på over 72 treårsenheter. Dette blant annet for å sikre såkalt robuste fagmiljøer. Men det er jo sikret, for Ulsberget og Djupamyra ble i høst slått sammen med Bamsefaret barnehage. De har en felles ledelse, og har felles planleggingsmøter osv, men holder til i hver sitt bygg. Soria Moria er slått sammen med Mariamarka barnehage. Dermed tilhører de et stort fagmiljø. Sammenlagt har Bamsefaret barnehage med avdelingene Djupamyra og Ulsberget 12 avdelinger med 138 barn (180 treårsenheter -et lite barn teller som to store) pluss en STA-avdeling og en åpen barnehage. Mariamarka har 125 sammenlagt (54 plasser på Soria Moria og 72 plasser på Mariamarka).

Altså kan ikke rådmannen bruke mot oss at vi ikke er «robuste» nok.

-Altså kan ikke rådmannen bruke mot oss at vi ikke er «robuste» nok, poengterer FAU-lederne Merethe Langset (Djupamyra), Trine Forus Jakobsen (Ulsberget) og Erik Meulepas (Soria Moria).

Soria Moria: Fra venstre: Virksomhetsleder Mona Mjølsnes Knutsen, oppvekstpolitiker Anne Kristin Vik Bruns (KrF), oppvekstpolitiker Rune Askeland (V) og FAU-leder Erik Meulepas.

5. Overgang til skole:

Det er svært uheldig at alle de tre barnehagene som rådmannen vil legge ned, er i samme skolekrets (Godeset skole). Barnehagene ligger nær skolen (Ulsberget ligger like ved, bare en gangsti i mellom) og har godt samarbeid med denne. Det er trygt og godt for barna å kjenne andre barn (som de har gått sammen med i barnehagen) når de begynner på skolen.

6. Miljø: Nedlegging vil være uheldig for nærmiljøet og for miljøet: Det vil medføre at mange ikke lenger kan spasere til barnehagen. Særlig vanskelig vil det være for enslige mødre og innvandrerkvinner uten bil.

Ulsberget: Her lærer barna seg å komme seg opp bratte berg, klatre på steiner og i trær, sier og FAU-nestleder Trine Forus Jakobsen og FAU-leder Nina Berg med datteren Emilia i hånda.

7. Uteområder: Ulsberget har en unik beliggenhet: Mesteparten av uteområdet er naturterreng med berg og trær med skogen som nærmeste nabo. Herfra er det 300 meter på skogsti til skolen.

Djupamyra er nabo til Heddeskogen som brukes daglig. Barnehagen har kort vei til Fritidsgården og fotballbane rett utenfor porten.

Djupamyra barnehage er 30 år, men er nylig renovert. m

Ny runde

OBS! Også i fjor foreslo rådmannen å legge ned både Djupamyra og Soria Moria, men politikerne sa nei. De vedtok heller å legge ned en avdeling ved disse to samt ved Ulsberget og Gautesete. Dette er altså andre året på rad med usikkerhet og endringer for barn, foreldre og ansatte.

Men vi kan ikke gå gjennom dette flere ganger. Beslutningen dere fatter nå, må vare.

– Personalet har vært fantastiske, de har stått på og vært positive. Men vi kan ikke gå gjennom dette flere ganger. Beslutningen dere fatter nå, må vare, lød oppfordringen fra Rita Maribu som er styrer i Bamsefaret barnehage med avdelingene Djupamyra, Ulsberget og Bamsefaret.

Tasta og Hundvåg

Rådmannen foreslår også å legge ned Triade barnehage avdeling Veden på Tasta med 30 plasser. Askeland skal også besøke denne barnehagen før oppvekststyrets møte.

Politikerne har tidligere bestemt at Kvitodden barnehage (40 plasser) på Hundvåg skal legges ned fra høsten 2018.

Grunnen til at plasser må legges ned, er færre barnehagebarn. I 2014 var det 8114 barn, siden har det blitt bygget ut flere barnehager. Nå er tallet nede i 7004. Overkapasiteten er størst i Hinna (180 plasser for mye).

Publisert: