• Fra venstre: Henning Garsjø, klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, avdelingssykepleier Kjersti Juell og Siren Irene Rettedal, seksjonsoverlege ved nyfødtintensiven ved Stavanger universitetssjukehus. Anders Minge

To barn døde etter utbrudd av Klebsiella

I tillegg til Elias døde ytterligere et barn etter utbrudd av bakterien Klebsiella. Det skjedde ved Rikshospitalet i Oslo.