To barn døde etter utbrudd av Klebsiella

I tillegg til Elias døde ytterligere et barn etter utbrudd av bakterien Klebsiella. Det skjedde ved Rikshospitalet i Oslo.

Publisert: Publisert:

Fra venstre: Henning Garsjø, klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, avdelingssykepleier Kjersti Juell og Siren Irene Rettedal, seksjonsoverlege ved nyfødtintensiven ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Anders Minge

Denne artikkelen er over tre år gammel
Les også

LES OGSÅ: Lille Elias døde etter sykehusinfeksjon

I mars 2016 fikk to ekstremt premature barn med tre ukers mellomrom blodforgiftning/hjernehinnebetennelse forårsaket av den samme bakteriestammen.

Umiddelbart ble tiltak som å isolere smittede barn iverksatt. Dette førte til drift på to steder og skjerpede smitteverntiltak. Drift på to steder krevde dobbel bemanning, mange ansatte jobbet derfor doble vakter og mye ekstra.

25. mai vurderte administrerende direktør driftsutfordringene og sykepleiebemanningen så utfordrende at sykehuset gikk i gul beredskap. Det betydde at ekstra ressurser, både internt og eksternt, var nødvendig. Personalet var utslitt, og det var problematisk å skaffe nok sykepleiere.

Ulike strakstiltak ble innført.

  • Det ble besluttet at fødende med fare for prematur fødsel skulle sendes til Helse Bergen og St. Olav hospital i Trondheim. To gravide ble overført.
  • Nasjonal melding ble sendt til alle vikarbyråer om å prioritere personell til Stavanger. Andre avdelinger på sykehuset ble også bedt om å avhjelpe.

Et barn til døde i Oslo

Ifølge et notat til styret i Helse Stavanger ble totalt 13 barn smittet i mars-juni 2016. Det ble regelmessig tatt bakterieprøver av barna ut august 2016. 3 barn ble alvorlig syke (hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning), 1 av dem døde etter overflytting til Rikshospitalet av komplikasjoner som direkte følge av infeksjonen. Flere uker seinere døde også et annet ekstremt prematurt barn født og behandlet ved Rikshospitalet som følge av klebsiellasmitte fra Stavanger.

Oslo universitetssykehus (OUS) har ikke besvart Aftenbladets henvendelse om ytterligere informasjon om det siste dødsfallet i Oslo.

Full avdeling

Under utbruddet var i snitt 18 pasienter innlagt. I fem dager var antallet 24.

– Vi vet at overbelegg er en risikofaktor for smitte, det samme gjelder underbemanning i forhold til antall pasienter. Det er viktig at antall unødvendige liggedøgn reduseres på en sikker måte. Det kan gjøres ved at aktuelle pasienter får tilbud om tidligere utskriving og oppfølging av sykepleier hjemme, sier Henning Garsjø, klinikksjef ved Kvinne- og barneklinikken ved SUS.

Etter utbruddet ble det bestemt fra smittevernavdelingen at dagens nyfødtintensiv - som ble opprettet i 1992 - bare egner seg til å behandle 12 nyfødtintensive pasienter om gangen.

I tillegg er kontorer og en del andre rom omgjort til familierom som utgjør 9 sengeplasser. Tiltakene som er utført i forbindelse med utbruddet har kostet sykehuset over 10 millioner kroner.

– Til enhver tid må vi gjøre alt vi kan for å unngå nye utbrudd. Det er vårt ansvar. Samtidig vet vi fra studier at det er umulig å unngå helt. Det kan derfor skje igjen. Under utbruddet i fjor er det ikke avdekket avvik som sier at vi ikke har fulgt prosedyrene våre, sier Rettedal.

Fra pressekonferanse på Stavanger universitetssjukehus (SUS) 27. mai 2016 i forbindelse med Klebsiella-utbruddet. - Dette er det verste vi kan oppleve i sykehussammenheng, sa administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne. Her er hun sammen med Magne Berget, overlege ved barneklinikken. Foto: Jon Ingemundsen

Klebsiella kan være farlig for de små

Selv om bakterien finnes naturlig i tarmen og i naturen, kan den være farlig for bittesmå babyer med dårlig immunforsvar.

Klebsiella er en bakterie som forekommer i tarmen hos dyr og mennesker og i naturen. Klebsiella kan overføres fra mor under fødselen. I de aller fleste tilfeller er man kun bærer av bakterien i tarmen uten å ha symptomer eller sykdom.

Bakterier i tarmen kan ikke behandles med antibiotika. Det kan bare gjøres hvis bakterien eksempelvis går over i blodet og forårsaker infeksjon.

For bakterien kan noen ganger gi infeksjoner som urinveisinfeksjoner, lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse hos pasienter som har et sterkt svekket immunforsvar.

Bakterien kan ikke fjernes

– Vi kan ikke gi antibiotika og slik sørge for at bakterien forsvinner fra tarmen. I noen tilfeller kan bakterien gå over i blodet og føre til sykdom, sier Rettedal.

Klebsiella er den vanligste årsaken til bakterieutbrudd i nyfødtintensivavdelinger. Premature og kritisk syke nyfødte utgjør en særlig risikogruppe fordi de har svakt immunforsvar, høyt antibiotikaforbruk og at de trenger prosedyrer som medfører ulike inngrep i kroppen for å redde livet (invasive prosedyrer).

Det er svært vanskelig å unngå smitte til andre for tidlig fødte. Smitten overføres dersom hygienen eksempelvis ikke er god nok.

Utbrudd vil skje

– Fra internasjonale studier vet man at slike utbrudd dessverre er nokså vanlige, også i norske nyfødtintensivavdelinger. Gjør man systematiske undersøkelser, finner man mange flere enn man er klar over. Men slike undersøkelser gjøres ikke systematisk i Norge. Det vanligste er at utbrudd oppdages først når to eller flere barn får infeksjon med samme bakterie innenfor et kort tidsrom, sier Rettedal.

Fra barneavdelingen ved SUS. Foto: Anders Minge

– Ved SUS ble to barn syke med samme bakteriestamme i løpet av kort tid. Vi fikk da mistanke om utbrudd. Dermed ble alle undersøkt. Det er ikke slik at SUS er spesielt rammet, men vi har vært svært åpne om det. Det er svært viktig at befolkningen i Rogaland er trygg på at de har et godt tilbud innen nyfødtintensiv, sier hun videre.

Ved SUS har det vært utbrudd av Klebsiella i 2009 og i 2016.

Publisert: