Må ha mobiltelefon med til sjøs

Tyskere i havsnød er fortsatt et problem, selv om situasjonen er bedre enn for noen år siden. Men mye kan og må gjøres, mener skipper Børge Landsnes på redningsskøyta «Peter Henry von Koss».