Premature får husrom

Foreldre til barn som er for tidlig født, kan fortsatt få et tilbud ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR).