Suldalsordførar og Elkem enige om pengeavtale

Ordførar Roar Obrestad (KrF) vil i dag tilrå Suldal kommunestyre å godkjenna ein utbyggingsavtale med Elkem som kan gje kommunen maksimalt 30 millionar kroner til ulike vegprosjekt.