Nyansatte frykter for jobbene

I august ble ortopedisk avdeling 1A oppgradert til fulldriftspostog 16 nye ble ansatt. Som de sist ansatte, ligger de dårlig an nårSiR skal kutte 150 årsverk.