Fraråder privat pleiesenter

Det er ikke økonomisk tilrådelig å satse på mer enn ett nytt bo— og aktivitetssenter for eldre i sentrum. Dette kan kommunen bygge billigst selv på Brueland.