Halvfulle klasser skaper problemer

Selv om Sandnes-skolene aldri har hatt mer ressurser å rutte med, vil undervisningstilbudet bli dårligere neste år. Årsaken er at det stadig blir flere klasser som ikke fylles opp.