Tillitsmannen

— Jeg skal aldri mer la meg velge til tillitsmann, aldri. Nå er detnok, sier Inge Rønneberg og ser på meg med fast blikk.