Usikker friskmelding av Frøylandsvatnet

En ny rapport fra Rogalandsforskning gir ingen garantier mot fortsatte giftalge-problemer i Frøylandsvatnet i Klepp og Time.