- Direktoratet ser rederiene i kortene

— Jøss, har ferja «Stavanger» gått på Bybrua i Stavanger? Det etterspillet skal vi følge, sier avdelingsdirektør Knut Kristiansen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.