Naboene har klaget til fylkesmannen

Ulf og Greta W. Berg på Hundvåg er blant huseierne i nabolaget som har gått lengst for å stoppe etableringen av et hybelhus for rusbelastede kvinner i Stokkaveien. Advokat Brynjar Meling ble i høst engasjert. Det har resultert i at vedtaket i Stavanger kommune om omregulering og etablering av «Kvinnebo» er anket inn for fylkesmannen.