200 nye hytter i Forsand

De neste årene vil det meste av hyttebygging i Forsand skje rundt Lysebotn, Lysestølen, Høllesli, Oaland, Norland og Songesand.