Verditap er ikke vår sak

Naboene til et planlagt hjem for vanskeligstilt ungdom får ingen støtte for sine protester. Byggesaksutvalget avviser enstemmig klagene.