Lærerlaget beklager skolenedleggelsene

Det er et paradoks at Sandnes gjør det motsatte av hva myndighetene ønsker, sier Kåre Andreas Folkvord, som er leder i Sandnes Lærerlag.