Omlegging av skoledagen

Fra nyttår legger Vikeså skule om skoledagen. Elevene skal tas med på råd om deres arbeidssituasjon. Mye kan forandres innenfor rammene av skoleskyssen.