Vil starte privat ungdomsskole for «oljebarn»

I fjor søkte fire personer departementet om å få etablere«Kunnskapsskolen i Stavanger», en privat skole for elever påungdomstrinnet. Søknaden ble avslått. Den gang sa nemlig loven atfriskoler måtte representerer et pedagogisk eller livssynsmessigalternativ for å bli godkjent. «Kunnskapsskolen i Stavanger» varikke «alternativ nok».