Flere handler på søndagene

Stadig flere legger julehandelen til søndagen, men mange gjør det fortsatt under sterk tvil.