Piggvar til eksport

Stolt Sea Farm har bygd ut det landbaserte oppdrettsanlegget i Kvinesdal.