Dårlig toalett ved Haualand barnehage

I et brev til eiendomssjefen i Sandnes kommune ber lederen av samarbeidsutvalget, Barbro Hoem, om å få forbedret de sanitære forhold i Haualand barnehage.