Pengefolk inn i Tollpakkhuset

Endelig etter fem års venting skal Stavanger få ferskvarer, kulturog restaurant i Tollpakkhuset. Åpning: Våren 2003.