Vanngrøften blir sykkelsti

IVAR si vanngrøft over Vestre Åmøy skal bli gang— og sykkelsti. Stavanger vil ikke bruke trafikksikringsmidler på Austre Åmøy.