Avrusningstilbud nærmer seg

Stavanger vil nå gjøre alvor av lovnaden om å bygge et «strakshus» for unge rusmisbrukere.