KrF vil frigje undergangar til tagging

Arnhild Aano Høyen (KrF) vil sleppa til ungdom med sprayboksar inokre av undergangane i Stavanger. Ho trur neppe byen blir stortreinare av den grunn.