Underskudd for fylkeskommunen

Fylkeskommunen ser ut til å få et underskudd på 17,5 millioner kroner i år. Det viser månedsrapporten for september som fylkesutvalget skal behandle i sitt møte tirsdag i neste uke.