Billigere barnehager skaper problemer

Redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene i Sandnes kan føre til at private barnehager får det enda tøffere økonomisk.