- For mykje øl, for lite mat

Gartnar Helge Todnem liker slett ikkje at Gladmatfestivalen harutvikla seg til å bli ein folkefest med mykje øl og bodar ogrestaurantar med nye matretter.