Tunnelforviklinger i milliardklassen

Vegsjef Tor Geir Espedal utelukker ikke at andre veiprosjekter bør komme før ny riksvei 44 i Sandnes. Da forsinkes også godsterminalen på Ganddal.