Strengere uførelov gir økt sykefravær

— At det er blitt vanskeligere å bli uføretrygdet, kan være en av hovedgrunnene til at sykefraværet over lang tid stiger, tror Torleiv Robberstad (V).