Rydder opp i barnehage-kaoset

Barnehagepolitiker Helge Ole Bergesen (h) foreslår at de private barnehagene får utbetalt støtte forskuddsvis, og at de beholder støtten de har fra før.