Åtte overgrepssaker i Time

Ansatte som jobber med barn og unge bør få et kurs som tar opp seksuelle overgrep. Det mener en rådgivningsgruppe i Time kommune.Rådgivningsgruppa for barn utsatt for seksuelle overgrep, fant grunn til å gå videre med fem av de åtte sakene den ble gjort oppmerksom på i fjor, heter det i årsmeldingen til gruppa.