Advokat anmelder Åna-sjef

Underdirektør Ståle Olsen ved Åna fengsel er politianmeldt. Begrunnelse: En fange fikk ikke være til stede da det skulle avgjøres om han skulle fratas samværsretten med et barn.