Verdas heldigaste

Han hadde knapt venta så turbulent oppstart på nyskulen, SveinHelge Grødem. I dag tek han imot elevane til den nystartaSteinerskulen på Jæren, men utan siste svaret frå departementet erkome.