- Fargen er helt Harry!

— Harry! Rett og slett Harry! Sier byantikvar Elsa Grimnes medettertrykk om fargen som Karin Kramer ville ha på det gamle husettil platehandler Fosse i Kirkegaten.