Småøyene bør få ferjekaier

Ryfylkeøyer får tilbud om frakt av kjøretøy to ganger i måneden.