Rekord-høyt fravær et varsko

STAVANGER: Det rekordhøye sykefraværet i Stavanger kommune bør være et varsko til politikere og administrasjon. Vakansebudsjettering er helt forferdelig, sier daglig leder Per Andreassen ved Tasta sykehjem.