Foreldre på banen

Politikere og rusvernforskere vil at foreldrene skal forebygge rusmisbruk blant ungdom. Nå er de i gang, både i Sola og Stavanger.