Ut av adresselistene

Desse matrikkelgardane har ikkje fått namna sine med i det nye adresseringssystemet: I Nærbø: Refsnes, Grødheim, Sveine og Åna.